Naši psi

Za razliku od većine uzgojnih pasa u uzgajivačnicama, naši psi ne žive po boksovima. Mi boksova nemamo, jer nama poimanje suživota psa i čovjeka isključuje boks kao mjesto za život psa. Naši psi od rođenja do svoje prirodne smrti od starosti žive sa nama, u obitelji, i dijele sa nama sve dobro i zlo, naši psi su "Svi Petrinovi".In memoriam

Florence All-Petrina’s „Flora“ female
DOB 16. Dec 2001./DOD 27. Feb 2013.
Uzgajivač: Ljiljana Nakić-Petrina
Ch. Car Bony-Tor „Bucak“ & Bamby Bell All-Petrina’s

Bamby Bell All-Petrina’s female
DOB 31. Oct 1999./DOD 11. Aug 2014.
Uzgajivač: Ljiljana Nakić-Petrina
Bigo & Ch. Dolly

Beatrice All-Petrina’s "Bea" female
DOB 31. Oct 1999./DOD 2. May 2013.
Uzgajivač: Ljiljana Nakić-Petrina
Bigo & Ch. Dolly

Caprice Carisma All-Petrina’s „Capy“ female
DOB 17. Mar 2001. (coownership with Vlado Bratičić)
Uzgajivač: Ljiljana Nakić-Petrina
Archibald King All-Petrina’s & Ch. Dolly

Bohemian Rhapsody All-Petrina’s "Boa" female
DOB 31. Oct 1999. /coownership with family Kerum)
Uzgajivač: Ljiljana Nakić-Petrina
Bigo & Ch. Dolly


Kaprijska 7, 22000 Šibenik
GSM: +385 (0) 91 506 9234
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pratite nas na društvenim mrežama

© All-Petrinas. Sva prava pridržana.